scroll down

Corporate Citizenship Program

De wereld om ons heen verandert snel en technologie speelt een steeds grotere rol. Het is daarom belangrijk dat leerlingen innovatief onderwijs krijgen, dat hen goed voorbereid op de toekomst. Om scholen hierin te ondersteunen, is in 2014 het Smart Education Hub-programma gelanceerd. Een maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatief van Samsung en diverse partners uit het bedrijfsleven en onderwijsveld om onderwijsvernieuwing te stimuleren.

Het programma bestaat uit drie onderdelen: Smart Teachers (intensieve innovatietrainingen voor leraren), Smart Classrooms (de inrichting van scholen met digitale leermiddelen en devices) en Smart Sharing (een online platform om informatie te delen).
Hier vind je meer informatie over het doel en de aard van dit programma voor het onderwijs. De motion graphic geeft in enkele minuten uitleg over de Smart Education Hub.

Het nieuwe onderwijs.


Het Nederlandse onderwijs vernieuwt zich om kinderen beter voor te bereiden op hun toekomst. Het gaat om andere vormen van lesgeven, nieuwe leermethoden en bijbrengen van digitale vaardigheden. In de klas ligt de focus op het onderwijzen van 21st Century Skills, met aandacht voor differentiatie, gepersonaliseerd leren en het beter stimuleren van excellente leerlingen.

Om hieraan te voldoen, zijn scholen volop bezig zich te oriënteren en zich te bekwamen, onder andere door onderwijzers nieuwe skills bij te brengen en het gebruik van smart technologieën in de klaslokalen. Samsung wil hierbij helpen met een op maat gemaakt stimuleringsprogramma voor het onderwijs. De kosten van de Smart Education Hubs worden door Samsung Nederland gedragen. Van deelnemende onderwijsstichtingen wordt een commitment gevraagd in de vorm van tijdbesteding, menskracht en persoonlijke inzet.


Smart Clasrooms

De Smart Classroom bestaat uit een op maat gemaakt selectie van Samsung digitale onderwijs devices, aangevuld met een verscheidenheid aan geselecteerde educatieve software via Samsungs programmapartners. En op deskundige wijze geïnstalleerd en onderhouden door een technische programmapartner. Tezamen vormt dit een soort ’live lab’ voor scholen waarin leerlingen en docenten kunnen experimenteren, leren en innoveren

Smart Teachers

Vernieuwend onderwijs hangt direct samen met de vereiste kennis en vaardigheden van schoolleiding en leerkrachten. Het onderdeel Smart Teachers richt zich op het ondersteunen van kwaliteitsdocenten die in staat zijn 21st Century Skills te onderwijzen, gebruikmakend van slimme educatieve oplossingen voor sociaal onderwijs. De training en coaching van dit onderdeel voldoen aan Registerleraar.nl. Onderwerpen zijn:
  • Smart educatie, visie en waarden
  • Smart ICT strategie
  • Smart school leiderschap
  • Mix van training en coaching

Smart Sharing

De kennis en ervaring uit de onderdelen Smart Classroom en Smart Teachers worden gedeeld via het online Smart Sharing platform. Deelnemende HUB-scholen en leerkrachten leren van elkaar, leggen verbindingen met collega’s binnen hun eigen Hub en met die van andere Hubs. Best practices, ervaringen en inzichten van scholen en worden op dit platform gedeeld. 

Daarnaast worden ‘real life’ Sharing Events georganiseerd. Interactieve bijeenkomsten over onderwijsvernieuwing op locatie bij één van de Hubs, waarvoor alle basisscholen uit de omliggende regio worden uitgenodigd.

Klik hier om ook kennis te halen en delen op het Smart Sharing Platform.
Vijf Hubs verspreid over Nederland.

Samsung volgt een transparant selectiebeleid ten aanzien van welke onderwijsstichtingen in aanmerking komen voor een Smart Education Hub. Samsung laat zich adviseren over mogelijke kandidaten door deskundigen uit het onderwijsveld en door onze programmapartners. Op basis hiervan vinden diepgaandere gesprekken plaats om te bepalen of er goede inpassing van de Smart Education Hub mogelijk is bij een onderwijsstichting. Ook worden stichtingen gevraagd hun visie op onderwijsvernieuwing en werken met de Smart Education Hub te delen.
In 2014 heeft dit geleid tot de keuze voor de eerste drie onderwijsstichtingen waar bij in één van de aangesloten scholen een fysieke Smart Education Hub wordt gerealiseerd. Dit zijn:

In 2015 zijn daar twee nieuwe Smart Education Hubs aan toegevoegd:MAATWERK

Elke Samsung Education Hub bestaat dus uit drie kerncomponenten. Die zijn onderling nauw gelinkt en ondersteunen en vullen elkaar aan. De exacte configuratie van de digitale hardware en educatieve leermiddelen wordt bepaald in overleg met de geselecteerde scholen voor de optimale geschiktheid en om het maximale rendement te behalen.

INPASSING EN AANPASSING

Behalve de tastbare configuratie vindt ook de inpassing binnen de scholen in direct overleg met de geselecteerde stichtingen plaats. Zo is het mogelijk een Smart Education Hub aan te bieden aan een specifieke groep gedurende een compleet onderwijsjaar. Ook kan er een centrum voor experimenteren van worden gemaakt voor alle leerkrachten en leerlingen binnen één stichting.

SPREIDING

Samsung streeft ernaar gaandeweg het programma een geografische spreiding van Smart Education Hubs in Nederland te bewerkstelligen. Een zorgvuldige selectie van onderwijsstichtingen, met behulp van advies van deskundigen, zorgt ervoor dat een reeks van verschillende stichtingen of scholen aan bod kan komen. Van regulier tot speciaal onderwijs, van kleine scholen in krimpgebieden tot scholen voor excellente leerlingen.

Corporate Citizenship Programma

Het Smart Education Hub-programma wordt mogelijk gemaakt en gefinancierd door Samsung. De Hubs zijn onderdeel van Samsungs Corporate Citizenship-programma. Met dit programma zet Samsung zich wereldwijd in voor beter onderwijs. Sinds de start zijn in 72 landen regionale onderwijsprogramma’s op maat geïmplementeerd.

LOGO

Partners

De samenwerkende partners waarmee Smart Education Hub wordt gerealiseerd.